We are dealing with the following herbs.

India is a country that has traditionally used herbs (herbs) for therapeutic purposes and is itself a producer and supplier of herbs worldwide. Below we present a list of products with the English (English name), Latin (Latin name) and Indian (Hindi name) the name:

 • Agasthi
 • Ratan Jot
 • Vatadha
 • Badaam
 • Kuar Gandhal
 • Safed Rajma
 • Saurashtri
 • Chaulai Sag
 • Mooli
 • Saunf, Shopa
 • Seb
 • Yeshab Pishti / Vyomashma Pishti
 • Jardaloo
 • Arvi
 • Puga, Supary
 • Arjuna
 • Paniphal, Tikora
 • Hing
 • Petha
 • Kushmanda
 • Ashoka, Gandapushpa
 • Musali
 • Shatavari
 • Baingan
 • Makhanphal
 • Bilva, Bael, Vilvam
 • Kela
 • Vata, Bargad, Aalamaram
 • Ghrita-Kumari, Kanya, Kumari, Sibre-Zard
 • Jao
 • Juan,
 • Tej Patta
 • Chukandar
 • Shimla Mirch
 • Kalidruma, Karshaphala, Vibhitaki
 • Chana
 • Chanaka, Harimantha, Channa
 • Paan
 • Soyabean
 • Yashti-Madhu, Yashti-Madhuka, Mulethi, Adhimadhuram
 • Karavella, Kathilla
 • Badi Elaichi, Kali Elaichi
 • Shahi Jeera, Kaala Jeera
 • Jeera, Shahi
 • Urad
 • Rai, Mohri
 • Rai Kuria
 • Kali Mirch
 • Zetoon Ka Tel
 • Kala Namak
 • Tailaparna, Niligiri Taila
 • Bombil, Bumallo
 • Lauki, Ghiya
 • Kali Seim Ki Phalli
 • Kuttu
 • Palasha
 • Indian Pabda, Puptai
 • Bandh Gobi, Patta Gobi
 • Kayaputi
 • Billilotan, Badranj Boya
 • Ghia Turai
 • Zardaloo
 • Nagapashana Bhasma / Zahar Mohra / Jaharmohra
 • Karpoora, Kapoor, Karpooram
 • Kharbooja
 • Kharbooz Ke Beej
 • Ilaichi
 • Karavi, Krishna Jeeraka, Shia Jeera
 • Shahi Jeera, Black Cumin Seeds
 • Elaichi
 • Ajwaiin, Ajvain, Ajvan, Ajvayan
 • Rohu, Rui
 • Gajar
 • Kajoo, Kaju
 • Jangli Dalchini
 • Eranda, Gandharva Hasta
 • Sangtam
 • Katha
 • Phool Gobi
 • Lal Mirch
 • Ajamoda
 • Ajmud
 • Cironji
 • Haritaki
 • Chota Akhrot
 • Chana
 • Lal Mirch Powder
 • Hari Mirch
 • Lal Mirch
 • Sthula Tvak, Dalchini
 • Sarala, Shrivasa
 • Hara Dhania
 • Hara Dhania
 • Dalchini
 • Thwak, Dar Chini
 • Dalchini Powder
 • Nimboo Phool
 • Bara Nimbu, Bijapura, Turanj
 • Tisario
 • Lavang
 • Laung
 • Gawar
 • Maval Petals
 • Narial
 • Nariyal, Kopra
 • Narikela
 • Khopre /Narial Ka Tel
 • Gobro
 • Taro, Eddo
 • Gul-Khair
 • Godhuma
 • Kutaja, Vatsaka, Kurchi, Veppaalai
 • Gambhari, Gambhar
 • Dhanyaka, Kustumburi
 • Hara Dhania
 • Dhania Powder
 • Dhania
 • Dhania Saabut
 • Makkai
 • Bhutta
 • Sukha Dhania
 • Kushtha
 • Karpasa, Kapas, Paruthi
 • Kapas
 • Atibala
 • Lobhia
 • Kapikachchhu
 • Varatika / Varatika Bhasma / Cowrie Bhasma
 • Sevam
 • Kekara, Keka-Daa
 • Rai, Kuria
 • Dalia
 • Karonda
 • Ativisha, Atish
 • Kheera, Kakri,
 • Trapusha, Sukasa
 • Chironji, Piyala, Charoli
 • Jeeraka, Svetajiraka
 • Jeera
 • Kari Patta
 • Kadi Patta
 • Kadipatta, Curry Patta
 • Kari Patta
 • Khadira, Rathi, Kundumani
 • Khajoor
 • Kharjura
 • Kharik, Chhuhara
 • Alarka
 • Dhuli
 • Durva
 • Soa
 • Copra
 • Dhania, Sukha Patta
 • Kasoori Methi
 • Methi, Kasoori
 • Saunt
 • Amchur
 • Amchoor (Amchur)
 • Muranka Bhaji
 • Shigru, Shobhanjana
 • Kasoori Methi
 • Cardamom, Lesser Cardamom
 • Vishnukrantha, Vishnukanthi, Sankapushpi
 • Amla
 • Khas
 • Nilgiri
 • Krimighna, Tandula, Vidanga, Vayuvilanga
 • Vaal
 • Shatapushpa, Madhurica, Saunf, Sombu
 • Saunf, Moti
 • Methi
 • Medhika, Chandrika
 • Methi Patta
 • Kasoori Methi
 • Dana Methi
 • Mandur Bhasma
 • Matar Dal
 • Anjeer
 • Chalguza
 • Dhataki
 • Nirgundi, Sephali
 • Poha, Chiwda
 • Alsi
 • Atta
 • Besan
 • Makki Atta
 • Maida
 • Mahanimbu
 • Vanatulasi, Munjariki, Surasa, Varvara
 • Pharas Beans
 • Dhania, Hara Patta
 • Methi, Hari
 • Lassun
 • Adrak
 • Mirch, Hari
 • Nimboo (Nimbu)
 • Podina
 • Kabuli Chana
 • Vriddadaru
 • Kokum
 • Pudina
 • Lasan
 • Lehsun
 • Soonth, Saunth
 • Soonth, Adrak
 • Yeshab Pishti / Vyomashma Pishti
 • Adrak
 • Sone Ka Varkh
 • Chukra Bheda
 • Indian(Embilica) Amla
 • Chana Dal
 • Besan
 • Chakutra
 • Angoor
 • Draksha
 • Chhoti Elaichi
 • Choti Elaichi, Hari Elaichi
 • Elaichi, Choti
 • Chhoti Ilaichi
 • Hari Mirch
 • Hara Pyaz
 • Mattar
 • Goal Mirch, Pilli
 • Mirch, Kali
 • Singdana / Kalekai Tel
 • Amrood
 • Gondh, Dink
 • Bhang
 • Parasika Yavani, Khorasani Ajwain, Khorsani Omam
 • Bhing,
 • Devadaru
 • Bhurjapatra
 • Tulasi, Vishnu Priya
 • Tulsi
 • Madhu
 • Shahad
 • Shahad, Madha
 • Kulthi
 • Kokilaksha
 • Jufa
 • Daru Haridra , Darvi, Darurajani, Darhald
 • Tej Patta
 • Guggulu
 • Karpasa
 • Satahva, Madhura
 • Amla
 • Amalaki, Amla, Nellikai
 • Bijaka
 • Vidari, Vidari Kandh
 • Aragvadha, Amaltas, Kontrai
 • Kana, Magadhi, Pippali, Ushana
 • Manjishtha, Samanga
 • Manduk Parani, Brahmi, Vallaarai
 • Sveta Sariva, Ananda Mul, Nannari
 • Tagara
 • Gandapura
 • Loh Bhasma
 • Keshara, Nagakesara, Nagapushpa
 • Kangani
 • Kathal
 • Gur, Raw Sugar Cake
 • Jamoon,
 • Gunja
 • Sorghum
 • Buddhist Bauhinia, Mountain Ebony, Orchid Tree
 • Mirch, Degi
 • Gond Katira
 • Surmai
 • Ganth Gobi
 • Laksha
 • Nogli
 • Goal Mirch, Lal
 • Aindri, Brihatela, Sthula Ela, Upakunjika, Elaichi, Elaikkai
 • Nimbaka
 • Masura
 • Vanya Kahu
 • Salad Patta/ Kasmisaag
 • Mulathi, Jeth Madh
 • Yashad Bhasma / Jasad Bhasma
 • Hajrul Yahood Bhasma (Badrashma Bhasma)
 • Nimbu
 • Mulathi
 • Pippali
 • Makhana
 • Bhein, Kamal Kakri,
 • Leechee
 • Javitri
 • Jatikosha, Jatipatra, Jatipatri (Jaatipatree), Jatiphala, Jatiphalam
 • Javitri
 • Bangda, Bangada
 • Shwetavasa, Vasa, Vasaka, Aadathodai
 • Amra, Chuta
 • Amchoor, Dried Tart Green Mango Powder
 • Amchur
 • Neem
 • Jhungori
 • Kodo
 • Bajara
 • Kheri
 • Jowar
 • Ragi
 • Pudina
 • Putiha, Puthila
 • Hara Pudina
 • Shehtoot
 • Boi, Parshey, Andawari, Shevto
 • Moong
 • Khumb
 • Latakasthuri, Vetrilai Kasthuri
 • Jatamansi
 • Teesari
 • Sarson Ka Saag
 • Sarson Patta
 • Rai / Sarson Ka Tel
 • Sarson Ka Tel
 • Rai
 • Rai Curia
 • Henna
 • Karonda
 • Nimba, Neem, Vempu, Veppa
 • Kasamarda, Kasondhi, Pey Aavaarai
 • Kalonji
 • Musta
 • Jaiphal
 • Vilayati Kuan
 • Tel
 • Bhindi
 • Zetoon
 • Zergul
 • Pyaz
 • Kalaunji
 • Santra
 • Ajwain, Sathra, Mirzanjosh
 • Kalva
 • Kewra
 • Papeeta
 • Deghi Mirch
 • Lal Mirch
 • Ajmoda
 • Ajmoda, Ajmud
 • Aadoo
 • Moong Phalli
 • Nashpati
 • Mouktika Sukti / Muktashukti / Mouktika Bhasma
 • Karimeen
 • Akarakarabha
 • Paparaminta
 • Koi
 • Satapatri / Satapatrika
 • Arhar, Toor
 • Chilgoza
 • Ananas, Anaanaas
 • Mukulaka
 • Pista
 • Chironghi
 • Maida
 • Aloo Bukhara
 • Karonda
 • Anar
 • Dadima
 • Anardana
 • Anar-Daana
 • Pamplet
 • Makhna
 • Khus Khus, Post
 • Aloo
 • Abhrak Bhasma
 • Jhinga, Chingri, Chemen, Sungat
 • Apamarga, Chir Chita, Nayuruvi
 • Praval Pishti
 • Yavani, Yawani
 • Mukta Pishti / Pearl Pishti
 • Aloo Bukhara, Manukka
 • Mumurae
 • Toordal
 • Kaddu Ke Beej
 • Kaddu
 • Sahadevi
 • Kishmish
 • Sultana
 • Sarpagandha
 • Mirch, Lal
 • Lal Mirch
 • Rajma
 • Rakta-Posta, Rakta Khakasa
 • Rani
 • Chawal
 • Poha
 • Murmura
 • Mishri
 • Kala Namak
 • Macchli Anda
 • Gulab Jal
 • Rusmari
 • Kardi, Kusumbha, Kusum
 • Keshar
 • Kamarkas
 • Salabmisri
 • Raavas
 • Namak
 • Chandana
 • Chickoo
 • Pedvey
 • Kandere
 • Hara Pyaz
 • Kewra
 • Kewra Essence
 • Saindha Namak
 • Kaali Til
 • Til
 • Sooji, Rava,
 • Lajjalu
 • Til
 • Safed Til
 • Hilsa
 • Gandhana
 • Moree, Zori
 • Shalmali
 • Surgutta
 • Chandi Varak
 • Vriksh Amla, Kankushta
 • Kali Rai
 • Gokshura
 • Kalonji, Kalajira, Kalajaji, Mugrela
 • Chichinda
 • Murrai
 • Chichonda
 • Arishta, Phenila
 • Repti, Morrul
 • Pitwa
 • Chukka Sag
 • Bhatma
 • Jati, Chameli, Malligai
 • Katuvira, Mirchi, Shimla Mirchi, Kuda Milagai
 • Pahari Pudina
 • Palak
 • Dal
 • Urad Dal
 • Moong Dal
 • Chana Dal
 • Punarnava
 • Hari Piyaz
 • Mankyo, Samudra-Pheni, Calamari
 • Jyotishmati, Kanguni, Velvuluvai
 • Chakriphool
 • Kamrakh
 • Harfi
 • Shaileyam
 • Chini
 • Ganna
 • Ganna, Ooos
 • Makardhwaj
 • Sumaq
 • Sooraj Mukhi
 • Surajmukhi
 • Stri Kutaja, Hyamaraka
 • Mausambi
 • Shakar Kand
 • Karavira
 • Neelapushpa
 • Vacha, Vasambu
 • Talwarphalli
 • Imli
 • Jhavuka
 • Sabudana
 • Udakiryaka, Vakeri-Mula
 • Himsra
 • Bhunimba, Kirata, Kalmegh
 • Bhringaraja, Kesharaja, Kesharanjana
 • Varuna
 • Ajwain
 • Brahmi
 • Ajwain Ke Phool
 • Torai
 • Vang Bhasma
 • Guduchi
 • Tamatar
 • Raktamaci, Tamatar
 • Chura
 • Kuppa Machli
 • Haldi
 • Haldi Powder
 • Shalgam
 • Kachhua
 • Bhadramusta, Nagaramustaka
 • Vanaspati
 • Seviyan
 • Ushira, Reshira, Sugandhimula
 • Sirka
 • Akschota
 • Akhrot, Akhroat
 • Tarbooj
 • Tarbooz Ke Beej / Magaj
 • Gehun, Gehoon
 • Katai
 • Ksirakakoli
 • Safed Mirch
 • Goal Mirch, Safed
 • Sabut
 • Sabut Masala
 • Gehu Atta
 • Kasani, Kashni
 • Ashvagandha
 • Biranjasipha
 • Masoor Dal
 • Shati
 • Warq(Chandi)
 • Bakuchi, Babchi
 • Balam
 • Bhumyaamalaki
 • Chitraka
 • Gojihva
 • Gurmar, Meshashringi, Sirukurunchi
 • Indravadhi
 • Jivani, Jivanti, Madhusrava
 • Katuka, Kutki